Tình huống: Bạn có khoảng 100trđ để mua cổ phiếu trên thị trường. Bạn đã xây dựng cho mình một danh mục đầu tư và bạn biết rằng là bạn sẽ theo đuổi danh mục đầu tư đó đến cùng. Tuy vậy, bạn cũng đã ký quỹ để có thể tăng lượng sở hữu. Và bạn cũng biết lướt t3 ngắn hạn, nhưng, sự thật là giá lại càng giảm và bạn không chấp nhận được điều đó. Trong thời kỳ đó có một khoảng thời gian mà giá bật tăng trở lại để bạn bán số cổ phiếu bạn đã mua trung bình giá vốn xuống nhưng bạn lại không bán với giả thiết là mình đã mua giá cao hơn và phải vượt ngưỡng mình đã mua thì mới bán.
Chiến lược an toàn chỉ ra rằng khi xây dựng chiến lược là bạn phải làm đúng theo nó cũng như việc tuân thủ luật pháp. Bạn, chính bạn chắc chắn phải lướt T3 như vậy để thu tiền về để dành cho những đợt sụt giá mạnh cho dù biết rằng lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao hơn. Và nhiều khi tới mức mà được coi là đánh đổi 100% nguồn vốn của bạn thì tốt nhất là không nên làm.
airplanemode_active