Khi lòng tham trở nên quá mức. Bạn sẽ khiến cho mình đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu nói thẳng ra là "những thằng ngu sẽ không bao giờ chịu hiểu". Thứ nhất là áp lực bán ra tăng bạn chỉ có một cách duy nhất là thoát ra. Bởi vì nếu không thoát ra mà vẫn cứ tin vào phân tích cơ bản bạn sẽ bị kẹt hàng và càng theo đuổi phân tích cơ bản bạn càng bị kẹt. Do đó, cho dù thế nào hãy chấp nhận lợi nhuận nhỏ thôi để tránh bị kẹt hàng.

Thứ 2, trong trend lên hay trend xuống thì luôn có một điểm để bạn kiếm được lợi nhuận ngắn hạn nhằm trả lãi suất margin(một cơ hội sống sót nếu bạn còn đủ khả năng trung bình giá). Hãy giữ nguyên khối lượng cơ bản và bán ra phần chênh lệch trong ngắn hạn để rồi lại có thể mua lại và làm cho giá trung bình giảm xuống. Đó không phải là tại sao bạn mua giá cao hơn mà lại bán giá thấp hơn. Đó là bạn giữ nguyên mục tiêu khối lượng cho tương lai nhưng mà đảo danh mục trong ngắn hạn để có thể giảm giá trung bình xuống. Nhìn con số âm cho nó đỡ sợ.

Xác định lợi nhuận ít trong ngắn hạn là phải làm như thế. Không tham lam, chắc chắn đây là bài học đắt giá nhất để bạn có thể thắng được thị trường mà trước hết đó là thắng được con sói trong bản thân bạn.
airplanemode_active