Trước đây và hiện tại thì chuyên viên tín dụng chỉ cung cấp cho khách hàng các khoản vay. Chính vì lẽ đó, công việc quản lý khách hàng sẽ trở nên thật nhàm chán. Để thay đổi tạo ra nhiều giá trị cho hãng cũng như khách hàng và cho chính bản thân chuyên viên thì nên hướng tới sự thịnh vượng của khách hàng nhiều hơn là quản lý các khoản vay và thu hồi nợ.

1. Trở thành chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân cho khách hàng.

Để hiểu rõ hơn về điều này, trước hết tất cả những gì mà chuyên viên làm phải hướng tới lợi ích của khách hàng. Lợi ích của khách hàng phải được đặt lên cao nhất nhưng đi kèm với đó là nghĩa vụ của khách hàng đối với hãng. Chi phí tài chính khi giao dịch của khách hàng là một vấn đề không hề nhỏ. Do đó, hướng dẫn khách hàng làm sao để có thể giảm thiểu tối đa các chi phí tài chính.

2. Tạo ra sự liên kết và tin cậy cho những khách hàng tương lai và tiềm năng.

3. Cung cấp các giải pháp kịp thời, đầy đủ và nhanh chóng cho khách hàng.

4. Cập nhật các ưu đãi cho các khách hàng theo từng thời kỳ một cách nhanh chóng.

5. Chuẩn bị và hướng dẫn cho khách hàng lập kế hoạch về tài chính đảm bảo vững chắc cho tương lai.airplanemode_active