1. Dựa vào phân tích cơ bản:
Doanh thu: So sánh doanh thu kỳ này với doanh thu kỳ trước (năm trước, qúy trước, tháng trước) giúp ta nghiên cứu nhịp độ biến động, tốc độ tăng trưởng của doanh thu.
Lợi nhuận: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nếu lợi nhuận tăng lên đó là một điều có thể cân nhắc để tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ của doanh nghiệp
Các tỷ số: Lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận gộp, Nợ trên vốn chủ sở hữu,
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là doanh nghiệp khi vay nợ thêm thì dòng tiền năm sau có trả hết lãi và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không?
Nếu câu trả lời là có, bạn có thể tăng số lượng sở hữu

2. Cách đơn giản thứ hai là bạn mua theo sự tư vấn của môi giới.

3. Phân tích kỹ thuật là một cách nhanh chóng bạn có thể xác định điểm mua và bán, tuy nhiên bạn phải tuân theo các hình mẫu kỹ thuật một cách tuyệt đối nếu không muốn bị mất tiền trên thị trường.
airplanemode_active