Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định trước. Nếu bạn không có mục tiêu, bạn sẽ bị lạc khi đầu tư. Chính vì như vậy, xây dựng một danh mục hiệu quả là yếu tố cốt lõi để có được sự hiệu quả.
Một số doanh nghiệp mà giá có thể biến động rất mạnh trong năm và bạn không biết nên mua thời điểm nào là hợp lý. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi có chỉ báo mua. Các tín hiệu từ thị trường sẽ luôn phản ánh vào giá cổ phiếu.
Giả định 1: Nếu bạn có 100% tiền và bạn chỉ đầu tư 20% số tiền bạn có và đạt được hiệu suất là 10% mỗi năm cũng là điều tuyệt vời rồi.
Giả định 2: Bạn đã đầu tư 150% tiền ( Điều này bao gồm cả margin). Bạn đang lỗ 40% trên tổng số tài sản bạn đầu tư. Thật tuyệt vời, bạn có một cơ hội để xem xét lại các thất bại của mình một cách chuẩn mực hơn.

Kết luận: Cho dù bạn rơi vào tình huống nào thì cũng phải đặt các giả thiết cho vấn đề quan trọng. Đọc kỹ báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư. Phải nhớ rằng, hiệu suất cao đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải làm việc cật lực chứ không phải là theo dõi một vài chỉ số sau đó mua bán nhằm chênh lệch giá.

Với phong cách đầu tư của bạn là tạo ra sự thịnh vượng thì bạn phải quan sát các doanh nghiệp một cách cẩn trọng hơn bao giờ hết.
airplanemode_active