Khi mà bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán, nếu bạn thắng, ít khi bạn rút ra được kinh nghiệm mà bạn chỉ đúc rút được khi bạn thua. Tại sao khi bạn thua bạn lại không nghĩ lại những giao dịch mà bạn đã thắng trên thị trường? Hãy lặp lại các cách thức giao dịch đó và bạn sẽ thành công lại một lần nữa. Để đạt được kết quả cao hơn thì bạn sẽ cần thay đổi chiến lược đầu tư. Nhưng trước khi thay đổi, hãy thực hiện nhuần nhuyễn các phương pháp, chiến lược giao dịch mà bạn đã thành công trong quá khứ.

Những thành công nhỏ trong quá khứ sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình. Theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được những phương án tốt nhất trong mỗi tình huống khi giao dịch trên thị trường. Những thành công nhỏ ấy khi được tổng hợp lại thì bạn sẽ thấy rằng nó không nhỏ so với nó khi đứng riêng lẻ như thế nào.

Tính kỷ luật luôn là vị thế cao nhất trong bất kể chiến lược đầu tư nào. Bạn phải dứt khoát và tuân theo các nguyên tắc trong quá trình đầu tư của bạn.
airplanemode_active