Bạn thường trăn trở về công việc tương lai của bản thân rất nhiều. Thật khó để biết mình có thể có được một công việc như thế nào. Trước hết là có công việc đã còn chưa mong gì đến là một công việc ổn định, có tương lai và chế độ đãi ngộ tốt.

Chỉ có một cách duy nhất là bạn không ngừng tìm kiếm và học hỏi những kỹ năng mới hay những điều bạn muốn học để cho công việc tương lai của bạn. Vậy, bạn cần phải xác định chính xác điểm mà bạn muốn đạt được trong những chặng đường. Mỗi một điểm là một cân nhắc và chọn lựa chính xác một cách tỉ mỉ.
Tiếp theo, công việc mà bạn mong muốn nó có thể có những kỹ năng gì? Phần cứng nền tảng (Các văn bằng chứng chỉ như: bằng đại học, cao học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...) cùng với các kỹ năng mềm (phỏng vấn, giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm...).  Xây dựng và liệt kê những điều cần thiết cho công việc của bạn.
Xây dựng chiến lược tìm kiếm công việc hiệu quả.
Xác lập mục tiêu bản thân với mục tiêu của tổ chức tham gia hoạt động.
Ghi lại quá trình bạn phát triển các kỹ năng, những thất bại mà bạn đã gặp trong quá trình làm việc, những điều bạn chưa làm được mà người đã đạt được (thành công). Tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn và tạo ra một quá trình đo lường hiệu quả.
Khi phân tích kết quả bản báo cáo đã chỉ ra, bạn sẽ hiệu chỉnh lại chiến lược, cải thiện kỹ năng và chọn lựa những kỹ năng quan trọng hơn có sức ảnh hưởng đến công việc và nghề nghiệp tương lai. Trau dồi và phát huy những kỹ năng đó cho quá trình tìm kiếm công việc và phát triển nghề nghiệp sau này.
airplanemode_active