Mỗi một cổ phiếu đều có một câu chuyện. Quan trọng là bạn học cách kể nó như thế nào. Anh ấy không muốn nói đến thời điểm nào mua và bán hợp lý. Anh chỉ muốn nói đó là một câu chuyện dài. Hãy học cách kể nó một cách hay nhất theo cách bạn muốn. Không phải là Test để xem những điều đó như thế nào. Đó là một quá trình để hiểu để học hỏi tại sao họ lại thành công. Tại sao lại thành công như vậy. Giống như là cổ phiếu VNM. Có những điều không tưởng tượng được. Nhưng có những điều bình dị nhất mà bạn có thể nhận ra được một cách sâu sắc. Hãy cố gắng theo đuổi từng ngày những gì mà họ đã thành công và bạn cũng sẽ thành công. Hãy chú ý những cử động dù là nhỏ nhất của doanh nghiệp. Bạn sẽ lớn lên nhanh thôi.
Miên man dù quá xa nhưng thực tế là để kể lại một câu chuyện khá là khó. Chỉ có những hình ảnh là có tiếng nói thôi.
airplanemode_active