Bạn nên chú ý. Kiên nhẫn bao giờ cũng tốt hơn nhanh nhẹn một chút

airplanemode_active