Để đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Online, Quý khách vui lòng mang theo CMND/Hộ
chiếu đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch nào của BIDV để được hướng dẫn điền
thông tin vào Mẫu Đăng ký sử dụng dịch vụ, hoặc, Quý khách có thể tải Mẫu Đăng ký sử
dụng dịch vụ BIDV Online (Dành cho khách hàng cá nhân) trên website của Ngân hàng
và điền đầy đủ thông tin trước khi tới Quầy giao dịch.
Trường hợp Quý khách đã có tài khoản thanh toán tại BIDV, Quý khách có thể đăng ký
trực tuyến của website của Ngân hàng tại địa chỉ: https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/
BIDV Online có hai gói dịch vụ là Gói phi tài chính và Gói tài chính.
- Gói phi tài chính cho phép khách hàng truy vấn thông tin các tài khoản cá nhân, truy
vấn thông tin tỷ giá, lãi suất, thông tin sổ séc, truy vấn lịch sử giao dịch của các tài
khoản.
- Gói Tài chính cho phép khách hàng truy vấn thông tin các tài khoản cá nhân, truy vấn
thông tin tỷ giá, lãi suất, thông tin sổ séc, truy vấn lịch sử giao dịch của các tài khoản.
Đồng thời khách hàng còn có thể thực hiện các giao dịch tài chính như: chuyển tiền
trong và ngoài hệ thống BIDV, thanh toán hóa đơn các dịch vụ bảo hiểm, vé máy bay,
hóa đơn tiền điện, gửi các yêu cầu dịch vụ, gửi tiền có kỳ hạn Online và đăng ký vay
Online.
Nếu Quý khách đăng ký Gói Tài chính thì có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức xác
thực cho các giao dịch tài chính của Khách hàng là Hardware Token/SMS Token (Thông
tin thêm về Yếu tố xác thực thứ 2 xem phần V. bên dưới)

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active