Nhạc Jazz mềm, nghe có chút nhe nhàng
Có thể bạn phải thích nghe Jazz bạn mới có thể hiểu được. Giai điệu như giọng nói vậy
airplanemode_active