Có rất nhiều cách để bạn có thể học ngoại ngữ tốt hơn. Những cách được liệt kê dưới đây giúp cho bạn có một sự lựa chọn mới mẻ hơn về các phương pháp học tiếng Anh
1. Memrise là một ứng dụng phổ biến trên hệ điều hành Android. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để học từ mới một cách nhanh hơn ứng dụng này cũng gửi cho bạn những từ mà bạn vừa mới học vào trong hòm thư nhờ đó bạn cũng có thể học lại từ đó một cách tốt hơn
2.  trên thực tế bạn cũng có thể copy một đoạn văn sau đó dịch nó trong một ngữ cảnh cụ thể thì bạn cũng có thể có một sự hiểu biết tốt hơn về toàn bộ ngữ Nghĩa của đoạn văn hay chủ đề được nói đến
3.  Các  phương pháp được đưa ra trên đây là các phương pháp mà bạn tự học không giao tiếp hoặc học nhóm với những người khác cho nên nó cũng có một vài nhược điểm làm mình không thể có sự tiếp xúc và trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong việc học tiếng Anh. Tuy nhiên nó cũng giúp cho chúng ta học một cách tập trung nhất có thể được

airplanemode_active