Tôi nghĩ rằng, nếu mình học một thứ gì đó. Điều đầu tiên là học các định nghĩa cơ bản về chúng. Tuy nhiên, không có một cách bắt đầu nào tốt hơn là tự mình xây dựng cho mình một danh mục các từ mà mình chưa biết. Tại sao tôi lại đề cập đến từ Flash Card ở đây? Có lẽ là để cho thuận tiện một chút trong bài viết. Cũng chính từ này, bắt đầu học một từ mới có thể là được chú giải như vậy. Từ loại đó phải được chính bạn viết ra và kiểm tra, nhắc đi, nhắc lại, nhiều lần, bạn mới có  thể nhớ được.

Học một từ mới có thể là theo các bước như sau:

Bước 1: Định nghĩa
Flash Card: Đó là một tập giấy có ghi các từ loại để giúp bạn có thể học từ mới bất cứ chỗ nào. Nó được thiết kế một cách đầy đủ thông tin và ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu tốt hơn.
Bạn có thể thêm hình ảnh minh họa:

Bước 2: Sắp xếp các định nghĩa
Khi bạn có các từ loại mà bạn chưa biết. Bạn có thể xếp theo vần ABC. Bạn có thể xếp theo danh mục từ loại: danh từ, động từ, chủ đề
Bước 3: Kiểm tra và bổ sung
Khi bạn đã có một danh mục flash card như vậy rồi, Bạn có thể kiểm tra lại xem cách sắp xếp đã hợp lý chưa. Mỗi lần bạn kiểm tra lại sẽ giúp cho bạn nhớ lại một lần nữa.

Tổng kết

Flash Card mà chính mình xây dựng sẽ dễ dàng nhớ và nhớ rất lâu. Có một bộ từ điển cho riêng bản thân mình, bạn sẽ không cần thiết phải tra hay tìm kiếm mỗi khi gặp lại từ đó một lần nữa. Chính danh mục từ mà bạn tạo ra đã giúp bạn tìm kiếm và biết chính xác vị trí mà bạn đặt nó ở chỗ nào.
airplanemode_active