Giống như bạn học một từ mới
Mỗi cấu trúc ngữ pháp đều có một cái mới. Bạn sẽ học cấu trúc đó giống như học từ mới vậy. Trước hết là phải quan sát. Sau đó là sẽ viết lại nó. Phân tích để làm rõ cách hiểu.
Ôn luyện hàng ngày
Nếu bạn học xong rồi để đó. Bạn sẽ không thể nhớ lâu. Lật giở ra và xem lại sẽ giúp bạn tăng khả năng ghi nhớ.
Giải thích rõ ràng hơn
Khi học hãy ghi lại những gì mà bạn cảm thấy mới mẻ. Ví dụ như giải thích bình luận phân tích một cách chi tiết hơn để phát triển khả năng năm biết cấu trúc ngữ pháp.

airplanemode_active