Ngân hàng 銀行 ginko
Công ty 会社 kaisha
Trạm cứu hỏa 消防署 shobosho
Sở cảnh sát 警察署 keisatsusho
Trường học 学校 gakko
Trường đại học 大学 daigaku
airplanemode_active