Để có thể hiểu được tiếng Nhật mà không tới trường lớp nào thì bạn phải có một ý chí kiên cường để có thể tự học. Bởi vì, mỗi một ngôn ngữ thì có một cách đọc và cách viết gần như tương tự nhau. Nhưng tiếng Nhật lại có tới 3 bảng chữ cái, thế nên, tốt nhất, bạn cần phải có một sự kiên trì bền bỉ để nhớ hết đống chữ đó và cách đọc. Khi bạn đã có một cái nhìn quen quen với chúng thì việc nắm bắt cũng sẽ nhanh thôi.
Dưới đây là một số bảng chữ:
hiragana
katakana

kanji

airplanemode_active