Học từ time
1. Don’t be afraid to fail. In fact, you might want to do it deliberately.
Đừng sợ thất bại. Sự thật, bạn có thể muốn cố tình làm nó như thế.
2. The Socratic method works.
Phương pháp Socrates làm việc. Socratic_method
3. Teach others.
Dạy cho mọi người.
4. Find a way to relate to the material.
Tìm kiếm các tài liệu liên quan.
5. Turn off the computer and write by hand.
Tắt máy tính và viết bằng tay.
Phương pháp số 5 là một phương pháp khá khó khi mà trong thời đại công nghệ hiện nay
airplanemode_active