Trong khi học ngoại ngữ, nếu bạn luôn tìm kiếm ý tưởng để có thể nhớ nhanh chóng hơn thì bạn sẽ tìm thấy. Bạn sẽ dễ nhận ra được sự bứt phá ngoạn mục trong khả năng học tập. Mỗi người có những cách học khác nhau nhưng tựu trung lại thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ.
Tuy nhiên, sự chăm chỉ cũng cần phải đi kèm với sự thông minh và chỉ số iq cao hơn một chút. Đó là hình dung cách học của bạn.
Có thể cho rằng việc học ngôn ngữ bao giờ cũng bắt đầu bằng các bài học cơ bản. Đó là học một cách tuần tự theo các bài học để có một khuôn mẫu vững chắc làm nền tảng cho những bài học sau.
Tuần tự cơ bản đó được diễn giải như sau:
1. Học chào hỏi.
2. Địa chỉ.
3. Số đếm.
4. Vị trí.
5. Nghề nghiệp.
6. Các hoạt động cá nhân hàng ngày.
Trong khi học các bài học đó chúng ta sẽ dần có các từ mới và tích lũy một số ngữ pháp nền tảng cho việc học về sau.
airplanemode_active