Như các bạn đã biết, sự lặp lại rất quan trọng trong việc học và thực hành tiếng Anh. Trong một môi trường mà chúng ta rất ít khi giao tiếp thì khả năng nhớ từ là rất chậm. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải hiểu rằng, việc học một từ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến chúng ta có thể nhớ được một cách tốt hơn.
Trong cách sắp xếp từ đó với các từ khác trong câu cũng được hình thành như vậy. Hãy xem xét một ví dụ sau:
Chúng ta có từ Where có nghĩa là ở đâu. Từ để hỏi thường được tương tác rất nhiều. Trong tiếng Việt có thể là:
1. Nhà bạn ở đâu?
Where is your home?
2. Bạn từ đâu tới?
Where do you come?
3. Cái bàn ở đâu?
Where is the table?
Chúng ta đang học từ where. Chính vì vậy, chúng ta chỉ quan tâm đến từ đó mà thôi, đó là ở đâu. Tuy nhiên, chúng ta là người nói ngoại ngữ thứ 2, thế nên, khả năng nói và viết chỉ là những câu đơn giản mà thôi. Vậy, chúng ta sẽ sưu tầm dần dần và làm cho vốn sử dụng từ này một cách phong phú hơn.
Bằng cách nào??? Google chữ mà bạn đang học và viết nó lại, dịch nó ra tiếng mẹ đẻ, xem xét nó trong một ngữ cảnh cụ thề, ngắm nó nhiều hơn, cách mà nó được sử dụng, nghĩa của nó được giải thích bằng tiếng Anh.
1. Ví dụ này rất hay được dùng để làm rõ ràng hơn, nhấn mạnh...
this is where I live
2. Trong ngữ cảnh thì chúng ta cần biết làm thế nào mà cô ta có được tiền, cô ấy lấy tiền ở đâu
where did she get the money?
airplanemode_active