Bạn cần phải chuẩn bị:
1. Cà phê
2. Dụng cụ pha cà phê như là phin cũng được.
3. Máy đánh sữa.
4. Ca để đựng sữa
5. Chén đựng cà phê.
airplanemode_active