Trong hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, có thể các khách hàng của bạn hay trả tiền mặt. Nhưng điều đó thật khó kiểm soát dòng tiền và mỗi khi bạn bạn phải trả cho nhà cung cấp.
1. Sử dụng các dịch vụ tài chính sẽ giúp cho các cửa hàng quản lý dòng tiền một cách tốt hơn.
2. Việc lấy dữ liệu giao dịch và hạch toán kế toán sẽ dễ dàng hơn.
3. Nếu có đầu óc hơn thì chủ hàng sẽ có thể biết được và phân tích dữ liệu để xem sản phẩm nào bán tốt nhất và sản phẩm nào có khả năng bán kém hơn.
4. Sử dụng các dịch vụ tài chính nhằm làm giảm thời gian dùng để giao dịch, thời gian giao dịch chính là chi phí tăng thêm trong hoạt động kinh doanh của bạn.
5. Nếu thông minh hơn nữa bạn cũng có thể maketing bằng cách chiết khấu một vài % khi khách hàng mua nhưng không dùng tiền mặt.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active