Để viết một bài viết hoàn chỉnh, tiểu luận hay một chương của luận văn. Điểu đầu tiên có thể là phải gợi mở trước. Đó là phần mở bài. Nếu thiếu nó thì mọi thứ có thể trở nên không có sức hút để theo dõi bài viết của bạn. Tuy nhiên, điểu này không thật sự cần thiết bằng việc trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu. Đó là tiêu đề bài viết, nó đề cập đến từ khóa mà bạn muốn cho độc giả tìm kiếm.

Từ khóa

Điều này có thể là điều rất quan trọng, mọi thứ bạn nên xoay quanh nó. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đề cập nhưng trong đầu bạn luôn phải nghĩ về nó. Bạn sẽ đặt ra các câu hỏi và trả lời đề viết một cách dễ dàng hơn. Có nhiều cách đặt câu hỏi:
- Từ khóa là gì? Nó gọi là keyword trong tiếng Anh. 
- Tại sao từ khóa lại quan trọng với bài viết?
- Có cách nào chọn lựa một từ khóa tốt?
- Có những vấn đề gì liên quan đến từ khóa?
- Chúng ta có thể tìm kiếm nội dung từ khóa ở đâu?

Cấu trúc bài viết

Nếu từ khóa không thôi là chưa đủ. Kết cấu của bài viết cũng rất quan trọng. Vấn đề mà đoạn văn nói đến từ khóa đầu tiên mới chỉ là phần mở đầu. Tất cả các vấn đề cần phải được trình bày một cách logic về nội dung bạn cần trình bày. Bạn không thể không tuân theo một trật tự nào cả. 
Bạn có thể tìm kiếm các cấu trúc bài viết ở rất nhiều nơi. Trong một bài báo, hãy chú ý phần dẫn nhập. Trong một truyện ngắn hãy để ý mở đầu, xây dựng nội dung và kết chuyện. Trong một tiểu thuyết dài, hãy chú ý đến các chương và nhân vật được xây dựng, thêm vào như thế nào...
Cấu trúc đơn giản nhất là mở bài, thân bài và kết bài. Bạn có nhớ tiểu học bạn đã được học chứ. Nếu còn quá khó đối với bạn. Hãy cho mở bài một câu, thân bài một câu, và tổng kết một câu. Sau đó, bạn có thể bám theo đó và viết tốt hơn rất nhiều

Tổng kết

Không phải lúc nào chúng ta cũng tập trung được vào hoàn toàn từ khóa. Cũng không phải chúng ta xuất sắc trong việc tuân thủ đúng kết cấu. Tuy nhiên, hãy tập cho mình thói quen đó. Chúng ta sẽ dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngay cả việc trích dẫn lại theo ý hiểu của mình một từ tiếng Anh hay một đoạn văn tiếng Anh cũng giúp chúng ta nếu chúng ta theo đúng kết cấu đó.
airplanemode_active