Nguồn: Hỏi đáp thẻ tín dụng ngân hàng HSBC
Ngày sao kê: Là ngày mà ngân hàng in ra các khoản mà bạn đã chi tiêu mua hàng trước ngày đó.
Ngày thanh toán: Là ngày mà bạn phải thanh toán các khoản tiền đã được liệt kê trên sao kê.
Như trên bảng trên thì ngày thanh toán sao kê  đầu tiên sẽ phải thanh toán cho các khoản của ngày ra sao kê đầu tiên. Chính vì vậy, nếu bạn mua hàng sau ngày ra sao kê đầu tiên thì bạn mới được miễn lãi tới 45 ngày.

Nguồn: Hỏi đáp thẻ tín dụng ngân hàng HSBC

Điều gì xảy ra nếu bạn chi tiêu vào ngày 13 tháng 8. Bạn sẽ chỉ được miễn lãi từ ngày 13.8 đến 29.8 mà thôi vì ngày 14.8 là ngày ra sao kê cho những khoản mua hàng của bạn trước đó. Bạn sẽ chỉ được miễn lãi có 16 ngày.
Chính vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để chi tiêu là sau ngày in sao kê.
Còn thời điểm không tốt lắm để bạn thực hiện giao dịch đó là thời điểm sau ngày thanh toán.


Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active