Hằng ngày, trong cuộc sống của bạn có hằng trăm sự kiện xảy ra. Hãy chọn lựa một sự kiện nào đó và viết lại nó bằng tiếng Anh một cách đơn giản thôi. Bạn không cần phải lựa chọn những từ thật phức tạp để viết. Hãy sử dụng những từ đơn giản để viết. Hãy lặp lại công việc này mỗi ngày và bạn sẽ thấy sự tiến bộ của mình rất nhanh.
Bạn cảm thấy thật khó khăn để bắt đầu ư? Hãy chú ý một chút. Đây có thể là một ví dụ hữu ích cho bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Vấn đề chào hỏi luôn thường là sự bắt đầu của một câu chuyện. Bạn có thể bắt đầu câu chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tại sao lại phải như vậy? Viết được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh hoặc một câu chuyện hoàn chỉnh luôn làm bạn bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm từ ngữ, sử lỗi ngữ pháp, triển khai các ý tưởng thực hiện, kết cấu trình bày... và nhiều vấn để khác nữa. Chính vì vậy bắt đầu bằng hai ngôn ngữ sẽ giúp bạn thực hiện sự hiểu một cách nhanh chóng hơn.
Câu chuyện chào hỏi. Greeting story.
Khi bạn gặp ai đó vào buổi sáng, bạn có thể chào là good morning, hello, hi.
I met John morning yesterday. Và tôi chào John là:" Good morning."
Đây có thể là một ví dụ để bạn bắt đầu. Bạn không có đủ từ vựng hay khả năng sử dụng ngữ pháp một cách hoàn chỉnh thì bạn có thể làm theo cách như vậy. Dưới đây là một số chủ đề mà bạn có thể sử dụng để tạo ra câu chuyện của chính mình:
- Bạn đang không hiểu về sử dụng câu có điều kiện. Bạn hãy tạo ra câu chuyện tưởng tượng để nói với bạn bè mình trao đổi về cách sử dụng câu đó.
- Bạn đang băn khoăn về một số tính cách của những người xung quanh và bạn không biết nhưng từ thường được hay sử dụng. Bạn hãy liệt kê các từ đó và miêu tả tính cách của một người bạn của bạn.
Đó là một số gợi ý dành cho bạn. Còn tự bạn cũng có nhiều ý tưởng để kể lại câu chuyện của chính bạn. Hãy tạo ra nó theo cách của bạn
Create it your way
airplanemode_active