Khi bạn sở hữu một tấm thẻ ATM thì có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Vậy tối đa một lần thẻ ATM có thể rút được bao nhiêu tiền. Nếu bạn sở hữu thẻ ATM BIDV thì tối đa một lần bạn có thể rút được 5.000.000đ nếu bạn rút tiền ở trên ATM của BIDV.

Cũng cần phải phân biệt rõ hai định nghĩa:
1. Số tiền rút tối đa một lần: Là số tiền mà bạn có thể rút mỗi lần thực hiện giao dịch rút tiền. Đây là số tiền tối đa bạn có thể rút cho một lần giao dịch.
2. Số tiền rút tối đa một ngày: Đây là số tiền bạn có thể rút tối đa trong một ngày. Số tiền này phụ thuộc vào loại thẻ ATM mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như ở BIDV thì số tiền tối đa bạn có thể rút một ngày là 30.000.000đ, 50.000.0000đ, 80.000.000đ.
Kết hợp cả hai định nghĩa trên thì có nghĩa là: Nếu bạn rút 10.000.000đ thì bạn phải thực hiện 2 lần giao dịch rút tiền.
Còn nếu hạn mức rút tiền tối đa một ngày của bạn chỉ có 30trđ thì bạn phải vào quầy giao dịch rút tiền nếu rút trên 30trđ.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active