Trong một ngày bạn sẽ phải đưa ra nhiều quyết định để đạt được mục tiêu của mình. Trong khi đó khi thực hiện một hoạt động này bạn phải từ bỏ một cái khác.
Nếu đắn đo bạn sẽ bị mất đi cơ hội. Ngược lại, nếu mà nhanh chóng thực hiện sẽ khiến bạn mất thời gian công sức và tiền bạc. Đó là lẽ đương nhiên, vậy phải phân chia ra những hoạt động nào nên thực hiện. Sau đó, hãy thực hiện một cách nhanh chóng.

Mục tiêu cuối cùng là kết quả mà bạn cần phải đạt được. Ưu tiên cho những hoạt động mà dẫn đến kết quả mà đã được xác định và đưa ra trong tuyên bố chung ban đầu.
Có thể hoạt động này bạn xác định là khả năng đáp ứng mục tiêu nhưng thực tế lại không. Tạo ra những kết quả nhỏ đi kèm với mục đích tạm thời  sẽ là cách hay nhất để hoàn thành được mục tiêu cuối cùng. Các hoạt động được thực hiện sẽ dần trở nên chính xác hơn so với quá khứ.
airplanemode_active