Có lẽ, khi mà bạn có một tấm thẻ tín dụng có những thuật ngữ mà bạn chưa biết. Và bạn muốn tìm hiểu chúng. Dưới đây là một số thuật ngữ có thể thường được dùng khi bạn quan tâm và tìm hiểu thẻ tín dụng.

1. Thẻ tín dụng: Là một tấm thẻ có thể sử dụng để thanh toán hàng hoá dịch vụ tại địa điểm mua hàng bằng cách quẹt thẻ hoặc thanh toán trực tuyến qua các website. Thẻ tín dụng cũng có thể ứng tiền qua máy ATM.
2. Ngày sao kê: Là ngày mà ngân hàng sao kê lại tất cả các khoản chi tiêu, tài chính liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng của bạn.
3. Ngày thanh toán: Là ngày mà bạn phải thanh toán cho ngân hàng số tiền mà bạn đã sử dụng được thông báo trong ngày sao kê.
4. Phí thường niên: Là số tiền phí mà bạn phải trả hàng năm cho việc sử dụng thẻ tín dụng.
5. Số tiền thanh toán tối thiểu: Là số tiền bạn phải thanh toán tối thiểu theo tỉ lệ mà ngân hàng đã thông báo trong ngày sao kê. Tuỳ theo đăng ký mà tỉ lệ này có thể là 50%, 5% hay 100%.
6. Phí phạt chậm thanh toán: Là số tiền mà bạn phải trả khi đến ngày thanh toán mà bạn chưa thanh toán tối thiểu số tiền phải thanh toán cho ngân hàng.

Tóm lại

Đó là một số thuật ngữ thường được hay sử dụng khi làm thẻ tín dụng mà bạn cần biết và tìm hiểu. Còn thuật ngữ nào bạn chưa biết bạn có thể comment ở bên dưới để tăng cường sự hiểu biết của chúng ta về thẻ tín dụng. Thanks for view.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active