Thẻ visa BIDV
Là loại thẻ mà ngân hàng cấp theo đề nghị của bạn để sử dụng trong giao dịch mua bán hàng hoá dịch vụ, ứng tiền mặt khẩn cấp. Nó là một tấm thẻ nhựa trông giống như là thẻ ATM.

Hình dáng của thẻ tín dụng


Đây là một hình dáng thẻ tín dụng mẫu bao gồm mặt trước của thẻ:
Chip: dùng để xác thực khi bạn quẹt thẻ trong mua bán hàng hoá tại cửa hàng
Dãy số thẻ: là dãy số được in nổi khi bạn sử dụng trong giao dịch điện tử
Ngày tháng phát hành và thời hạn sử dụng: cho bạn biết ngày hết hạn thẻ sẽ không sử dụng được nữa và khoảng thời gian thẻ có thể sử dụng được
Tên chủ thẻ: thông báo cho bạn biết tên của chủ thẻ là ai
Mặt sau gồm
Mã số cvv dùng để thanh toán trực tuyến.
Dải băng dùng để bạn ký chữ ký của bạn.
Đồng thời, mỗi thẻ tín dụng cũng mang màu sắc khác nhau dùng để nhận biết nên thương hiệu, đối tác liên kết và quảng bá.

Chức năng của thẻ tín dụng

- Thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các cửa hàng bằng cách quẹt thẻ
- Thanh toán trực tuyến bằng cách nhập thông tin thẻ.
- Ứng tiền mặt khẩn cấp tại ATM

Một số hiểu biết khác về thẻ tín dụng

- Tiền mà bạn thanh toán từ thẻ tín dụng là tiền của ngân hàng cho bạn vay. Do đó, nếu đến kỳ mà bạn chưa thanh toán số tiền này bạn sẽ phải trả tiền lãi cho ngân hàng. Xem thêm bài viết http://www.huongacoustic.com/2016/05/hieu-nao-ve-tin-dung-mien-lai-45-ngay.html
- Bạn phải trả một số chi phí khi làm thẻ tín dụng: Xem bài: http://www.huongacoustic.com/2016/06/nhung-chi-phi-ma-khach-hang-phai-tra.html

airplanemode_active