Bất kể bạn viết về một nội dung nào. Cho dù đó là nội dung cũ hay mới thì bạn vẫn phải xây dựng được một cấu trúc cho bài viết. Mỗi một loại bài viết có thể có một cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, dựa vào những gì mà bạn đã từng đọc và đã tìm hiểu thì một cấu trúc chung của bài viết có thể như sau:

1. Mở đầu. 

Đó là phần đầu tiên của bài viết. Bạn cần phải nêu được lý do của bài viết. Tại sao bạn lại viết bài viết này? Có điều gì thúc đẩy khiến bạn thực hiện viết bài? Hoặc bạn có thể nêu ra một vấn đề cần giải quyết. Nếu là một bài viết hướng dẫn thì bạn cần phải nêu ra được vấn đề cần giải quyết. 

2. Phần thân.

Khi đã có những ý tưởng ban đầu về bài viết thì bạn sẽ có được cách để đi tiếp phần này. Bạn sẽ cần phải nêu rõ ràng hơn về những gì bạn đã đề ra từ ban đầu. Có thể là một ý tưởng nảy sinh mới trong đầu bạn. 
Trong bài viết cần có sự tham khảo hoặc thúc đẩy độc giả tìm hiểu thêm về nội dung mà bạn đang đề cập. Và để khiến độc giả có cảm giác hứng thú hơn thì bạn có thể sử dụng từ "xem thêm". Sau đó bạn có thể gắn link đính kèm đến bài viết mà bạn muốn độc giả xem để tăng thêm sự hiểu biết:
Nhờ đó, bạn có thể vừa lật ngược lại những gì bạn đã tạo ra trước đây. Bạn có thể kiểm tra lại xem bài viết có bị trùng lặp. Bài viết có chiều sâu hơn về nội dung bạn đang nghiên cứu hoặc tìm hiểu không.
Phần xem thêm trong chuỗi một bài viết hướng dẫn có thể là liệt kê những bài viết theo một trình tự đã được sắp xếp để tạo ra một sự theo dõi chặt chẽ, có lô gic giúp người đọc dễ hiểu hơn.
Nếu là một bài tiểu luận thì các phần sẽ được liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Nếu bạn đang làm luận văn thì ở mỗi chương khác nhau sẽ có sự liên kết với những phần ở bên trên. 

3. Tổng kết

Sau khi bạn đã trình bày toàn bộ ý tưởng của mình. Một bài viết hướng dẫn thường đi kèm với lời gợi mở để đến được với những kiến thức, kỹ năng khó hơn trong các bài viết sau. Nếu là một bài viết để đánh giá thì kết luận các tiêu chí sẽ là một cái nhìn toàn cảnh tạo tiền đề để phân tích, đánh giá các bài viết sau. Nếu là một bài tiểu luận nhỏ giải quyết vấn đề đang tồn tại, một tri thức mới vừa được phát hiện thì sự tổng kết sẽ nêu ra cái đã đạt được và cái gì cần phải cải thiện. 

Cuối cùng

Nếu như bạn đã có những chiến lược để tạo ra một cấu trúc nội dung hoàn hảo. Sự tìm kiếm và hoàn thiện trong tất cả quá trình để tạo ra bài viết hoặc chuỗi bài viết đó sẽ được xây dựng. Ngay cả trong cấu trúc bài viết, bạn đã xây dựng được phần xương sống trụ cột của toàn bộ nội dung bài viết thì bạn sẽ dễ dàng để tạo ra các bài viết tiếp theo. 
airplanemode_active