Nguồn: http://www.weareteachers.com/hot-topics/topics-in-education/understanding-close-reading-download-our-infographic-now
Khi bạn đọc một đoạn văn bản. Bạn cần phải chú ý đến phương pháp đọc của chính bạn. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng nhận thức về nội dung mà đoạn văn bản đề cập đến. Cụm từ "close reading" là cụm từ mà lần đầu bạn được nghe đến trong kỹ năng học.
Nhờ đó, bạn có thể nhận thức được rằng có rất nhiều chiến lược học tập từ những điều đơn giản nhất. Xuất phát từ một từ "close reading" mà bạn liên tưởng đến nhiều vấn đề hơn trong quá trình đọc của bạn thân mà không chỉ đơn giản là đọc như một cỗ máy. Đồng thời, bạn cũng có một kỹ thuật để làm thế nào đọc một văn bản có hiệu quả hơn nữa.

Khi đọc một đoạn văn bản, bạn thường chú ý đến điều gì?

- Đoạn văn bản nói về điều gì?
- Ai là người đọc đoạn văn bản đó?
- Ai được nhắc đến trong đoạn văn bản?
- Điều gì đang xảy ra?
- Những từ nào cần được chú ý?
- Tâm trạng hay cảm xúc gì của đoạn văn bản?
- Làm thế nào mà phẩn này liên quan đến những gì xảy ra trước và sau đó?
- Điều gì không được nói đến?
- Ý nghĩa gì của tác giả bởi ... ?
- Tại sao tác giả lại viết đoạn văn bản này?
Chính vì lẽ đó, khi đọc chi tiết hơn về đoạn văn bản. Bạn sẽ có nhận thức sâu sắc hơn, có một cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề đang được đề cập trong đoạn văn bản.

Một số ký tự được sử dụng để áp dụng trong chiến lược close reading.

Những ký tự này dùng để đánh dấu những phần mà khi bạn đọc đoạn văn bản. Sau đó, bạn sẽ có một cái nhìn tốt hơn khi xem lại đoạn văn bản đó.
Lưu ý hữu ích: Khi bạn đọc ở trên máy tính hay trên điện thoại. Hãy dùng công cụ highlight để đánh dấu từ quan trọng.

Tóm lại

Khi bạn có thể tìm thấy một chiến lược gì mới trong khả năng nâng cao chất lượng học tập của bạn. Hãy ghi lại! Giống như kỹ năng close reading này. Bạn sẽ biết được những thao tác nào cần làm, những suy nghĩ nào cần được đặt ra để nhận thức được nội dung của đoạn văn bản một cách đầy đủ. Trên cơ sở đó, bạn có thể hiểu được đoạn văn bản một cách rõ ràng nhất.

airplanemode_active