Ngôn ngữ có thể được tạo ra để điều chỉnh hành vi của con người. Một người tốt không hẳn là có ngôn ngữ tốt. Một người xấu không hẳn là có ngôn ngữ xấu. Có thể những lời nói hằng ngày tốt nhưng lại xấu hoặc là xấu nhưng lại tốt. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì ngôn từ cũng có tác động không nhỏ đến hành vi của con người. Chính vì thế bạn cần phải thực hiện những điều sau để làm chủ hành vi và ngôn ngữ.

Chú ý đến từ ngữ khi sử dụng trong lời nói hằng ngày.

Khi bạn có từ ngữ đúng trong giao tiếp bạn sẽ đặt mình vào thế chủ động hơn. Sự tập trung chú ý và lựa chọn từ ngữ có tác động không nhỏ đến cách suy nghĩ của người khác. Đồng thời nó cũng tác động đến suy nghĩ của bạn. Từ đó, các hành động dựa trên suy nghĩ sẽ được nảy sinh. Nếu đó là một tác động dựa trên suy nghĩ tốt thì đó là hệ quả mà bạn đã chọn từ ngữ từ ban đầu. 

Sắp xếp các câu nói logic.

Các từ ngữ nếu không được sắp xếp có lô gic thì cũng sẽ không tạo được hiệu quả cao. Chúng cần phải có trật tự. Giống như một quy trình thực hiện cung cấp sản phẩm. Nếu không có một quy trình rõ ràng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ sản phẩm. Lời nói cũng không được sắp xếp hợp lý, người nghe sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu và có khi còn không hiểu. 

Thông tin cần phải có kết quả.

Khi diễn đạt một điều gì. Một thông tin được đưa ra cũng sẽ tạo ra một suy nghĩ, tiếp đó là hành động hay hành vi sẽ diễn ra. Kết quả mong đợi của người đưa ra những thông tin sẽ ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến người nhận thông tin. Dự báo được kết quả có thể xảy ra khiến cho người nói chủ động hơn trong việc đưa ra những ngôn từ và cẩn trọng trong lời nói.

Ngôn ngữ từng bước được cải thiện tạo nên một chuẩn mực.

Khi đã có một hiểu biết về ngôn ngữ. Chúng ta cũng sẽ có những khuôn mẫu chuẩn mực trong từng trưởng hợp. Ngôn ngữ sẽ dần dần được cải thiện. Ngẫu nhiên, tình cờ lời nói sẽ trở nên có năng lực hơn và tác động tới hành vi một cách nhanh chóng chuẩn xác hơn.  
Tóm lại, ngôn ngữ và hành vi có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một lời nói có khi tác động hơn ngàn hành động. Nói mà không làm cũng là một biểu hiện của sự tác động đến hành vi. Thế nên, hãy chú trọng hơn vào ngôn ngữ của bạn để tạo thói quen tốt hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. Từ đó, hành vi sẽ được cải thiện hơn. 
airplanemode_active