1. Giới thiệu và điều kiện đăng ký

Là loại thẻ tín dụng dành cho các khách hàng có thu nhập cao từ 20 triệu đồng trở lên hoặc có tài sản đảm bảo. Thẻ tín dụng này có thể được sử dụng cho các khách hàng có thu nhập cao. Nếu thu nhập của bạn thì bạn có thể sử dụng một số loại thẻ tín dụng khác phù hợp hơn.

2. Một số chi phí khi sử dụng thẻ

Loại giao dịch Biểu phí
Phát hành thẻ miễn phí
Phí thường niên 1.000.000

3. Một số đặc điểm của thẻ

Đặc điểm Hạn mức
Hạn mức tín dụng Từ 80trđ trở nên
Lãi suất 15%/năm

Bạn có thể tham khảo thêm loại bài viết về thẻ tín dụng: Tại đây

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active