A girl stand in front of beach.
Nếu như bạn đã đọc qua những bài viết trước đây thì cũng đã có một số hình dung về cách học tốt nhất. Bạn có thể lựa chọn cho mình một cách học riêng hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần phải nêu ý tưởng đó ra.

Đây là một trò chơi hơn là một cách học. Trò chơi này có thể tạo cho bạn một tư duy tốt hơn. Nó được gọi tên là tìm từ liên quan, tìm hình ảnh liên quan.
Ví dụ: biển, bãi biển có thể là beach.
Một hình ảnh tốt hơn là ngàn lời nói
Tuy thế, vẫn có những từ trìu tượng như cảm xúc của con người, tính cách hay thuộc tính thì phải làm sao?
Bạn có thể tìm các câu liên quan và giải thích.
Ví dụ: Sad. Bạn có thể sử dụng ký tự đặc biệt để giải thích :(. Dịch nghĩa : sad là buồn
Đặt câu: He's sad.
Buồn có nghĩa là không vui. He's not fun.
Tương tự như vậy. Bạn có thể hứng thú hơn với những bài học tiếp theo.
airplanemode_active