Trong khi thiết kế điều hướng cho blog của bạn. Bạn cảm thấy như thiếu một cái gì đó để làm cho những visitors (khách viếng thăm) có thể theo dõi tốt hơn nội dung của bạn. Cây thư mục không thật sự cần thiết nhưng nó cũng tạo cho bạn hay visitor dễ dàng tìm thấy những chủ đề được liên kết với nhau chặt chẽ hơn.

Làm thế nào để có thể thêm được Breadcrumb vào blog của bạn. Bạn có thể theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào chỉnh sửa html

Bước 2: Bạn tìm đến dòng code sau:

<b:include data='top' name='status-message'/>
Và thêm dòng đoạn mã sau vào bên dưới giống như thế này
<b:include data='top' name='status-message'/>
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Bước 3: Bạn lại tìm đến đoạn mã sau:

<b:includable id='main' var='top'>
Và lại thêm đoạn mã sau vào bên trên
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<!-- No breadcrumb on home page -->
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- breadcrumb for the post page -->
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == "true"'> »
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
»Unlabelled
</b:if>
» <span><data:post.title/></span>
</b:loop>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- breadcrumb for the label archive page and search pages.. -->
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:blog.pageName == ""'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » All posts
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/>
</b:if>
</span>
</p>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc cho thêm cây thư mục để có thể điều hướng tốt hơn cho blog của mình. Nếu bạn đã theo các bước trên mà vẫn chưa thực hiện được. Hãy comment bên dưới để có thể được giải đáp các thắc mắc

airplanemode_active