1. Robert không những có tài mà còn đẹp trai.

Robert is not only talented bul also handsome.

2. Beth không những chơi đàn ghi ta mà còn chơi vĩ cầm nữa

Beth plays nol only the guitar but also the violin

3. Anh ta viết không những đúng mà còn ngăn gọn nữa.

He writes not only correctly bul also neatly

airplanemode_active