Thấu chi là gì?

Khi bạn có giao dịch ở ngân hàng. Bạn đã từng nghe hoặc sử dụng dịch vụ này. Nếu bạn có tài khoản ngân hàng. Bạn có thể rút quá số dư mình đang có. Số tiền rút quá này là ngân hàng cho bạn vay.

Hạn mức thấu chi.

Đó là số tiền mà ngân hàng cho bạn rút tối đa. Bạn không thể rút quá hạn mức mà được cấp.
Ví dụ: hạn mức thấu chi là 10tr thì bạn chỉ có thể rút được số tiền nhỏ hơn hạn mức này.

Thời hạn cấp hạn mức

Là khoảng thời gian mà ngân hàng cho bạn rút số tiền này ra. Thông thường là một năm. Hết một năm bạn sẽ phải gia hạn lại.

Làm sao để có tài khoản thấu chi

- Bạn có xác nhận trả lương qua tài khoản ngân hàng cấp thấu chi cho bạn. Xác nhận phải do giám đốc công ty ký.
- Bạn có thẻ tiết kiệm thế chấp
- Bạn có tài sản đảm bảo

Các loại chi phí

- Phí cấp hạn mức thấu chi
- Phí bảo hiểm
- Lãi suất phải trả trên số tiền thấu chi

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active