1. Theo dõi một vài câu hỏi. Follow your questions.
2. Đọc một chương trong cuốn sách. Read a chapter in a book.
3. Đọc báo. Read the newspaper.
4. Nghĩ ra 10 ý tưởng mỗi ngày. come up with 10 ideas every day.
5. Chia sẻ những gì bạn học được với những người khác. Share what you learn with other people.
6. Liệt kê những gì bạn học. Write down what you learn.
7. Làm một điều gì đó sợ hãi. Do something scary.
8. Chuyên tâm vào những gì bạn học. Apply what you learn.
9. Kích thích tâm hồn bạn. Stimulate your mind.
10. Tìm kiếm sự thú vị khi nói chuyện với ai đó. talk to someone you find interesting.

airplanemode_active