Về vấn đề học tiếng Anh, đã từ rất lâu rồi, tôi muốn bắt đầu nó bằng một câu chuyện. Ý tưởng đầu tiên đó là làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Gặp khó khăn trong khả năng học một ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Đồng thời, sự mất tập trung đã ảnh hưởng trong quá trình này. Chính vì vậy, bây giờ, mọi thứ cần phải thay đổi.
Để học ngôn ngữ, các từ loại cũng khá quan trọng trong tổng thể. Mỗi một từ loại đều có chức năng riêng của nó. Hiểu biết sâu sắc hơn về các thuộc tính, sự tác động, vai trò sẽ khiến tư duy có sự liên kết tốt.
Bắt đầu thực hành là cách tốt nhất để học, để làm ứng dụng.

ADVERB: Thêm vào động từ

Trạng từ nếu dịch ra tiếng Việt thì là như vậy. Nhưng không thật sự cần thiết phải dịch ra tiếng Việt. Có lẽ nên hiểu đúng ý tưởng của nó thì tốt hơn. ADVERD
Chính việc thiết lập nên adverb cũng đã giải thích nghĩa hiểu của nó là từ mà để miêu tả động từ, tính từ hay một adverb khác.

Nó thường được sử dụng để trả lời một số câu hỏi thế nào? nó có thường xuyên không? khi nào? ở đâu?

- Adverb trả lời cho câu hỏi thế nào? how? easily, quickly, happily, loudly, silently, slowly, effectively
- Adverb trả lời cho câu hỏi về sự thường xuyên? How often? once, sometimes, twice, seldom, always, everyday
- Adverb trả lời cho câu hỏi về thời gian? When? Khi nào? after, soon, since, today, yesterday
- Adverb trả lời về địa điểm? Where? ở đâu? away, everywhere, here, home.

Một số câu mẫu ví dụ

He pulled his arm away from the hot stove.
Anh ta kéo cánh tay của mình ra khỏi chiếc lò nóng bỏng.
They gradually began to back away from their earlier opinion.
Họ bắt đầu quay trở lại từ từ từ quan điểm trước đó của họ.
We’ve lived here for over 20 years.
Chúng tôi đã sống ở đây hơn 20 năm rồi.

airplanemode_active