Think of your brain as a toolbox. In the same way that there are tools for building, there are what philosopher Daniel Dennett calls ‘thinking tools’. Language, for instance, is a thinking tool, because it enables us to think better, through internal dialogue and by the sharing of ideas with others. Whenever a useful new word is invented, a new thinking tool is made available.
Tranh luận với chính bản thân cài thiện khả năng thông minh. Nếu sinh ra không phải là một người tài năng, gặp khó khăn trong cuộc sống. Đừng lo lắng! Có rất nhiều sự lựa chọn cho những hoạt động hằng ngày. Khi đưa ra một quyết định sai lầm thì đó không phải là một sự ngu ngốc. Điều này sẽ khiến con người trở nên thông minh hơn.

Bộ não rất phức tạp, nếu nghĩ bộ não như một hộp công cụ. Công cụ tạo ra suy nghĩ. Ngôn ngữ là một công cụ của suy nghĩ. Thế nên, nếu có nhiều ngôn ngữ hơn chúng đanh thức khả năng tư duy tốt hơn. Bằng việc chia sẻ những ý tưởng với những người khác. Khi chúng ta sử dụng những ngôn ngữ mới, một công cụ tư duy sẽ được tạo ra sự sẵn có.

Vì là công cụ tạo ý tưởng, sự lựa chọn để sử dụng công cụ suy nghĩ rất quan trọng. Trong một khoảnh khác mà nó tạo ra. Ngay chính lúc nó được tạo ra, quyết định những ý tưởng tốt rất cần thiết. Tuy nhiên, ảnh hưởng thực sự đến hành động để các lập luận đưa ra không đúng. Lại cần phải quay lại lập luận sai lầm ban đầu. Khi đã quá quen với việc thiết lập với các ngôn ngữ tốt cho hộp công cụ.

Để làm được điều này, sự mài sắc các công cụ ngôn ngữ chỉ được thông qua việc mở rộng sự tư duy. Khảm phá một từ mới giao tiếp giúp tăng cường ngôn ngữ. Tất cả nội dung không nhất thiết phải trình bày từ ngữ liên quan đến chủ đề. Sự liên tưởng tốt nhất đó là trình bày một cách mới để phát triển khả năng tư duy. Giống như bài viết này có thể trình bày như sau:

Một ai đó đang tạo ra kiểu tóc cho khách hàng của họ. Giả sử như mô hình tư duy cho một kiểu tuyệt vời đang sẵn có trong đầu. Họ sẽ sử dụng công cụ của họ để tạo ra một kiểu tóc độc đáo. Tuy nhiên, có hai trường hợp xảy ra đó là ý tưởng thì có nhưng công cụ thì không. Hộp công cụ như kéo, tông đơ, kẹp, dầu... hiện tại không thể tạo được kiểu tóc độc đáo đó. Sự thiếu thốn về ngôn ngữ sẽ khiến bạn không thể giao tiếp được với những người khác để phát triển các ý tưởng.

Điều thứ hai đó là có rất nhiều công cụ nhưng ý tưởng thì không. Có nghĩa là bạn có một lượng đồ xịn nhưng bạn không có ý tưởng kết hợp chúng để tạo ra kiểu tóc độc đáo. Giả định thứ hai này khó hơn nhiều so với giả định thứ nhất. Đó là những lập luận sai lầm khiến bạn trở nên thông minh hơn. Chính bạn sẽ là người khám phá một kiểu tóc mới dựa trên hộp công cụ của bạn. Nó sẽ tạo ra một sự không chắc chắn. Thành quả của điều này đó là một khám phá mới đã được diễn ra. Nhờ đó, sự chuyển đổi của thế giới sẽ được nảy sinh. Tất  cả đều nằm trong ý tưởng của bạn. Công cụ thì không bao giờ thiếu thốn, còn những ý tưởng tuyệt vời bao giờ cũng bắt đầu từ sự ngu ngốc. airplanemode_active