Trong khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng, chúng ta phải chịu khá nhiều chi phí. Thế nên, để hiểu rõ hơn về các loại chi phí thì cần phải phân biệt chúng ra. Từ đó, thiết lập những cách sử dụng thẻ, tài khoản ngân hàng hợp lý hơn.

Phí thường niên là phí chúng ta phải chi phí hàng năm để sử dụng dịch vụ.
Khi sử dụng tài khoản thì chúng ta có phí quản lý và sử dụng tài khoản. Phí này hàng năm ngân hàng thu 22.000. Nếu chỉ dùng tài khoản để chuyển tiền, rút tiền nhưng không sử dụng dịch vụ gì khác thì cho dù không dùng gì thì hằng năm khi có tài khoản tại ngân hàng, Chúng ta vẫn phải chịu loại chi phí này.
Thứ 2, đó là chi phí thường niên khi sử dụng thẻ ATM. Nếu chúng ta làm thẻ ATM thì chúng ta sẽ mất thêm phí thường niên cho thẻ nữa. Phí này phụ thuộc vào từng loại thẻ. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết http://www.huongacoustic.com/2014/02/huong-dan-su-dung-tai-khoan-va-atm-bidv.html để hiểu rõ hơn về phí thường niên của từng loại thẻ này.
Vậy, chúng ta khi sử dụng thẻ ATM sẽ bị mất cả hai loại chi phí là phí quản lý tài khoản, phí thẻ thường niên ATM. Đó là hai loại chi phí mà khi không sử dụng gì đến thẻ hay tài khoản thì chúng ta vẫn bị mất phí.
Còn nếu chỉ sử dụng tài khoản không thôi. Chúng ta sẽ chỉ bị mất phí thường niên là phí quản lý và sử dụng tài khoản thôi.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active