Động từ trong tiếng Anh là một thành phần không thể thiếu trong câu. Có đôi khi thì chủ ngữ có thể thiếu nhưng động từ thì lại không. Chắc bởi vì chúng ta là những sinh vật sống nên mới như vậy. Nếu có một điểm để bắt đầu. Chắc có lẽ, bắt đầu với động từ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Các hoạt động thường hay là động từ. Từ lúc chúng ta sinh ra thì đã phải chuyển động. Theo đó, những hoạt động sống đầu tiên cũng được bắt đầu:
cry: khóc E.g: When he born, he had cried very loud.
eat: ăn
drink: uống
hear: nghe
look: nhìn
stand: đứng
go: đi
run: chạy
Tuy vậy, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cuộc sống mà! Nó rất là phức tạp. Nếu xung quanh chỉ có như thế thì đơn giản quá. Lúc này, con người mới chia nhỏ các loại động từ ra để nghiên cứu. Đó là một phương pháp để đào sâu tư duy. Họ thích khám phá mà.
Những cảm xúc ban đầu:
love: yêu
hate: ghét
like: thích.
The first feelings about verb!  
airplanemode_active