Bạn muốn làm điều gì đó tốt hơn cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ cần phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Trong khi các hoạt động cá nhân ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Một số là đến từ môi trường xung quanh. Đó là tác động từ bên ngoài.
Không một ai bắt buộc thay đổi. Để đến được điều tuyệt vời thì cần phải có sự nỗ lực. Danh mục các hoạt động hằng ngày là một gợi ý. Điều gì cần thiết. Điều gì không làm. Tóm gọn trong hoạt động đơn giản, cụ thể, rõ ràng có thể thực hiện được.
Phong cách sống là hình ảnh của bạn ảnh hưởng đến xã hội. Nếu có điều gì tác động thay đổi thì con người chủ động biết được sự thay đổi đó. Tầm nhìn sẽ điều chỉnh hành vi.
Các hành vi được dự trù để thực hiện. Xác định xác suất thành công của kết quả. Điều gì là quan trọng nhất mà có thể khiến cho con người đi đến quyết định phấn đấu hoàn thành xuất sắc. Cách mà con người muốn trở thành. Di sản cuối cùng được để lại cho mầm non.
Để có thể phá hủy sáng tạo. Trước hết cần phá hủy ý tưởng tư duy đã tồn tại trong tâm trí, tinh thần.

airplanemode_active