Bạn đã từng nghe rất nhiều về các phương pháp học tiếng Anh trước đây. Một số cái tập trung vào từ vựng. Một số cái tập trung vào ngữ pháp. Một số thì tăng cường vào khả năng nhớ. Có những phương pháp làm sao để việc học trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng, nhanh hiểu, nhớ được lâu hơn.

Ở phương pháp này, bạn có thể có một cái nhìn trực quan hơn. Khi bạn đọc một mẩu tin tức, một mẩu chuyện ngắn bạn có thể tìm được ra những bức ảnh để làm phong phú thêm đoạn văn không? Bằng cách này bạn có thể xây dựng được vốn từ vựng cho mình thông qua hình ảnh. Bạn sẽ học bằng, bởi hình ảnh trực quan chứ ít khi là những dòng chữ quá cứng nhắc nữa. 

Ví dụ cụ thể. Có phải là đang nói đến đoạn văn không nhỉ. Bạn có thể vào
https://www.pinterest.com/ và tìm cho mình một hình ảnh liên quan đến đoạn văn xem.

Các phần của một đoạn bao gồm có các câu chủ đề, câu hỗ trợ thứ nhất, câu hỗ trợ thứ hai, câu hỗ trợ thứ ba, câu tổng kết. Trong đó, câu chủ để sẽ nói về ý tưởng chính của toàn bộ đoạn văn hay những gì đoạn văn đề cập. Câu thứ hai nói cụ thể hơn đến ý tưởng đó. Câu thứ ba sẽ nói về một ý tưởng khác cụ thể và chi tiết hơn. Câu tổng kết hay tóm lược sẽ tổng hợp lại toàn bộ ý tưởng của đoạn văn. 
airplanemode_active