Tốt hơn là làm như vậy. Họ... có khối tài sản khổng lồ. Nhưng ấn tượng, di sản mà họ để lại là gì. Có một cách thông minh nhất là làm chủ chuỗi liên tiếp các hoạt động tạo ra giá trị. Đó không phải kinh doanh dựa trên sự thiếu hiểu biết, khả năng thông tin chi tiết khó nắm bắt.

Xã hội Việt Nam cần nhiều hơn các doanh nghiệp kiểm định. Cùng với những phản hồi tốt, có ý nghĩa, sự chính xác của nguồn thông tin là yếu tố đầu tiên. Chính vì sự thiếu hụt các doanh nghiệp kiểm định thực sự tạo ra yếu kém cho xã hội tổng thể.

Vậy, ai có thể làm được những doanh nghiệp như vậy. Không một ai! Giáo dục tổng thể của tất cả các thành viên trong xã hội là yếu tố tiên quyết. Họ... phải định nghĩa lại tư duy lãnh đạo của chính họ. Làm giàu dựa trên đóng góp, cống hiến cho đất nước mà chính họ nhận thức được. Không phải để trở nên giàu có hơn về tài sản vật chất. Mà giàu có hơn về nền văn hóa, sự phát triển bền vững, hạnh phúc, giá trị của cuộc sống.
airplanemode_active