Trong một ngày làm việc có rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Trong đó bạn vẫn có những khoảng thời gian rỗi. Vậy bạn sẽ làm gì? Lướt fb, xem tivi, xem YouTube, hút thuốc trong khi mà bạn vẫn có hàng tá điều lo lắng. Thật sự không ổn chút nào.
Cần thay đổi trong nhận thức, cài đặt tâm trí, lên dây cót tinh thần. Thay đổi trong nhận thức là cách mà bạn nhìn nhận lại công việc, hoạt động hằng ngày xem có điều gì không ổn. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra một hoạt động mới hoàn thiện hơn. 
Sau đó, cài đặt tâm trí những hoạt động hoàn thiện hơn. Thay đổi hành vi tác động vào sự vật, sự việc. Kết quả cuối cùng tuyệt vời sẽ đến.
Để có thể thay đổi hoạt động thì cản trở của thói quen cũ sẽ xuất hiện. Chính vì vậy, lên dây cót tinh thần là tăng cường khả năng vượt lên trên những hoạt động trước đây. Thay vào thói quen mới hiệu quả hơn.
airplanemode_active