Khi xem xét nhiều ứng dụng khác nhau cho bạn nhiều ý tưởng hơn để thực hiện xây dựng bố cục trang Web.
- hình ảnh được sử dụng full chiều rộng màn hình.
- Xem xét cỡ chữ cho phù hợp.
- Không có viền của văn bản.
- Các phần được sắp xếp rõ ràng.
- font chữ được cá nhân hóa cho dễ dàng đọc

airplanemode_active