Để thêm âm thanh vào trong blog của bạn thì bạn cần phải làm theo các bước sau đây.
Bước 1: truy cập vào trang https://sites.google.com/ và tạo một trang site
Bước 2: Tạo một trang để lưu trữ các file âm thanh
Bước 3: Chuột phải vào download và lựa chọn theo như hình "copy link address


Bước 4: Bạn nhập dòng mã sau đây vào mục HTML trong phần soạn thảo bài viết
<audio controls="">
<source src="https://sites.google.com/site/audiolibrarytn/audio/Test%2001-Part%201-01.mp3?attredirects=0&amp;d=1"></source>
If you cannot see the audio controls, your browser does not support the audio element
</audio>
Thay thế đường link in đậm bằng đường link mà bạn vừa copy được ở bước 3.
Đăng bài và tận hưởng thành quả nào.

Demo

airplanemode_active