Hành vi của một người sẽ phải trở nên tốt hơn. 

Theo triết học mà bất cứ ai cũng có thể đã từng được học:" vật chất quyết định ý thức, hay ý thức quyết định vật chất". Có thể cả hai đều đúng. Con người sinh ra nếu được dạy rằng sự quyết tâm thì ý thức của học sẽ dẫn đến hành vi để tạo ra vật chất. 

Có nhiều sự khó khăn phức tạp của cuộc sống khiến con người trở nên căng thẳng. Điều đó được gây ra bởi vì họ không nhận ra được sự yên bình trong tâm hồn từ những điều đơn giản nhất. 

Tại sao lại nói hành vi phải trở nên tốt hơn. Những điều phức tạp trong cuộc sống khiến bạn lo lắng. Đơn giản là bạn không biết điều đơn giản. Đó là những hoạt động hằng ngày bạn làm sao cho phù hợp hơn với hoàn cảnh hơn. 

Để phù hợp với hoàn cảnh hơn. Bạn cần phải sống mà biết bỏ đi nhiều thứ hơn. Và thêm những thứ khác phù hợp hơn. Những công việc mà bạn có tầm ảnh hưởng có thể thay đổ hành vi của bạn. Một hành vi tốt hơn sẽ tạo ra cuộc sống tốt hơn. 

Thời gian hạn chế mục tiêu cuộc sống. 

Bạn muốn thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Điều đó là không thể. Bạn cần làm là tạo ra khung thời gian cho riêng mình. 

Một ngày bạn có khoảng 24 giờ. Hãy dành ra 15 phút mỗi ngày để sắp xếp tổ chức ngày làm việc của bạn. Tốt hơn là ghi ra giấy. Không có gì tốt hơn là đánh giá ngày làm việc, ngày hoạt động của bạn tốt bằng việc bạn ghi ra những mục tiêu. 

Đó là một hành vi tốt để định hướng cho toàn bộ hoạt động của bạn trong ngày và trong tương lai. Nếu bạn không có sự tư duy hình thành những gì bạn sẽ làm trong tương lai, hình dung cuộc sống của bạn một cách phù hợp, tạo ra một viễn cảnh thì sẽ dẫn đến mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn.

Thời gian không phải là để ép buộc. Thời gian là để giúp cho bạn trở nên hiệu quả hơn trong hành vi của bạn. Một hành vi được đo lường trong một khoảng thời gian sẽ đánh giá được bạn là người có khả năng đến đâu. Từ những đánh giá đó sẽ đưa ra được những hành vi phù hợp trong tương lai. 

Tổng kết

Hành vi có mối liên hệ chặt với thời gian. Bất cứ hành vi nào cũng cần tiêu tốn một khoảng thời gian để đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, nó không phải là một điểm hạn chế cho những hoạt động để đạt được hiệu quả của bạn. Thời gian là để bạn sắp xếp hành vi một cách hiệu quả hơn. airplanemode_active