Khung thời gian 4 giờ.

Cặp tỷ giá này đang phục hồi một cách mạnh mẽ. Cho dù các tin tức không tốt về nền kinh tế Mỹ như thất nghiệp tăng lên 4.7%. Sức mạnh của đồng đô la vẫn tăng lên.

MACD vẫn đang ở chu kỳ âm báo hiệu xu hướng đi xuống của cặp tỷ giá này. Tuy vậy, với sự lãnh đạo của Trump thì nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng. Do đó, sự tăng lên của cặp tỷ giá này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Trên đây là các mức Fibo cho khung thời gian 4 giờ đồng hồ và các mức tỷ giá.

airplanemode_active