Bạn thực sự yêu thích thiết kế nói chung hay thiết kế website nói riêng. Bạn băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này là dành cho bạn.

Để thiết kế được một website hoàn chỉnh thì bạn cần phải biết trước tiên là HTML, Css, javascript. Đó là những ngôn ngữ cơ bản đầu tiên để có thể tạo ra được một website.

Tuy vậy, bạn cũng cần phải biết sketch một chút. Vì bạn nên vẽ ra hình ảnh trang web mà bạn muốn trình bày trước khi mà bạn bắt đầu viết lệnh.


airplanemode_active